Bedrijfsovername

Bedrijfsovername

Een bedrijfsovername is geen sinecure. Elk bedrijf is immers uniek. De juiste inschatting van kansen en risico’s is cruciaal voor het succes van de transactie. En nog veel belangrijker, voor een succesvolle voortzetting. Waarderen van een bedrijfsovername, zorgen voor een passende financiering, onderhandelen met koper of verkoper en bank, Due Diligence en contracten. De Raedtsheeren zorgt ervoor dat de juiste dingen op het juiste moment gebeuren. We blijven projectleider totdat de handtekening onder het contract is gezet. Op basis van inhoud en kwaliteit zorgen we voor de beste deal.

Een bedrijf kopen of autonome groei?

Voor dat het proces begint, is het belangrijk om de vraag te beantwoorden wat de alternatieven zijn van de koop van een bedrijf: ‘voegt het kopen van een bedrijf waarde toe of is het beter om autonoom te groeien? Autonome groei of zelf starten kan een betere optie zijn dan het kopen van bedrijven.

De juiste stappen binnen het koopproces

Waardering van het over te nemen bedrijf, zorgen voor een passende financiering, onderhandelingen met koper en bank, Due Diligence en contracten. Aeternus zorgt ervoor dat de juiste dingen op het juiste moment gebeuren We blijven projectleider totdat de handtekening onder het koopcontract is gezet. Dat deden we al eerder succesvol bij meer dan 100 kooptransacties. Ervaring genoeg dus.

Wij begeleiden u gedurende het hele aankooproces. Op basis van inhoud en kwaliteit zorgen we voor de beste deal.

Bedrijf verkopen

Verkoop van een bedrijf is een complex proces. De verkoopprijs en verkoopvoorwaarden worden niet alleen bepaald door cijfers. Ook bedrijfsgrootte, marktpositie en marktontwikkelingen spelen een rol, naast het aantal mogelijke kopers, de timing van de verkoop en de aanpak in de onderhandelingen.

Gedegen voorbereiding bij verkoop van bedrijf

Een succesvolle verkoop start altijd met een gedegen voorbereiding: de waardering van het bedrijf. Daarnaast besteden we in de voorbereiding aandacht aan het identificeren van de juiste kopers en de aanpak in de onderhandelingen.

Juiste stappen in verkoopproces

Tijdens het verkoopproces zorgen we ervoor dat de juiste stappen op het juiste moment worden gezet en dat we altijd overzicht hebben over het totale proces: De search naar de juiste kopers, fiscale en juridische onderwerpen, onderhandelingen, begeleiding bij het Due Diligence, management van de digitale dataroom en contracten.

We blijven betrokken tot de handtekening onder het koopcontract is gezet. Dat deden we al eerder succesvol bij meer dan 200 verkooptransacties. Ervaring genoeg dus. Op basis van inhoud en kwaliteit zorgen we voor de beste deal.

Wilt u uw bedrijf verkopen, wij informeren u graag bij de verschillende stappen van het traject bedrijf verkopen.

Wilt u een vrijblijvend adviesgesprek?