De Raedtsheeren Accountants en Belastingadviseurs

Wij zijn een accountantskantoor en adviesbureau voor alle ondernemers in het MKB.

Bedrijfsovername

Een bedrijfsovername is geen sinecure. Elk bedrijf is immers uniek. De juiste inschatting van kansen en risico’s is cruciaal voor het succes van de transactie. En nog veel belangrijker, voor een succesvolle voortzetting.

Accountantscontrole

Bij een accountantscontrole controleren we of je jaarrekening een juist beeld geeft van de financiële positie van je onderneming en of deze voldoet aan de wet. Op basis hiervan ontvang je een controleverklaring bij je jaarrekening.

w

Fiscaal advies

Als ondernemer wil je het liefst zo min mogelijk belasting betalen. Maar hoe doe je dat? Wat zijn de mogelijkheden binnen de grenzen van het belastingrecht?

Samenstellen jaarrekening

Je jaarrekening geeft in grote lijnen weer wat je met je bedrijf hebt gedaan het afgelopen boekjaar. Met welke activiteiten je je hebt beziggehouden en wat dit heeft opgeleverd. Een jaarrekening bestaat uit 3 onderdelen: de balans, de winst- en verliesrekening en de daarbij horende toelichting.

Wilt u een vrijblijvend adviesgesprek?